Multicurae

ERGOTHERAPIE

Brenda begeleidt volwassenen en ouderen die nood hebben aan hulp en begeleiding bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Zowel de cliënten als hun omgeving kunnen bij haar terecht.

 • Advies en begeleiding bij woningaanpassingen
 • Advies en begeleiding bij hulpmiddelen
 • Mobiliteit: binnen- en buitenshuis, transfers
 • Valpreventie (screening + info)
 • Energiemanagement
 • Slaapproblemen
 • Graded Activity
 • Graded Exposure of Exposure in Vivo
 • Ergotherapie aan huis bij (jong)dementie
 • Zelfstandig thuis wonen
 • Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL)
 • Advies en begeleiding bij hulpmiddelen
 • Valpreventie (screening + info)
 • Inzicht krijgen in de (zorg) situatie
 • Inzicht krijgen in de eigen belastbaarheid
 • Advies bij transfers, verzorging en hulpmiddelen
 • Advies en begeleiding bij (woning)aanpassingen
 • Advies en begeleiding bij hulpmiddelen
 • Advies over professionele hulpverlening

Elke nieuwe aanmelding start met een  vrijblijvend kennismakingsgesprek. Er wordt nagegaan waar zich problemen in de dagelijkse situatie, in het dagelijks leven voordoen en welke impact dit heeft op uw functioneren. Tijdens dit eerste gesprek wordt bekeken welke meerwaarde ergotherapie kan zijn in uw leven.

Tijdens het intakegesprek wordt een functioneel bilan opgesteld. Dit wil zeggen dat van verschillende domeinen van het dagelijks leven een observatie wordt gemaakt of een test wordt uitgevoerd. Domeinen van het dagelijks leven kunnen zijn: eten, wassen, kleden, stappen of verplaatsen met rolstoel, transfers maken (in en uit auto, in en uit bed, toilet, …) maar ook hobby’s, vrijetijdsbesteding of werk. Tijdens het intakegesprek wordt dieper ingegaan op de beperkingen in uw functioneren in deze domeinen.

Na het intakegesprek wordt de behandeling opgesteld. Belangrijk is dat de doelen worden opgesteld samen met de cliënt en het gezin. Ergotherapie kan helpen bij het opnieuw aanleren van bepaalde vaardigheden of het aanleren van een methodeverandering, hulpmiddelenadvies of hulpmiddelentraining tijdens oefensessie, woningaanpassing… . Dit alles om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren thuis, op het werk of tijdens vrijetijdsbesteding.

Op het einde van de behandeling wordt een evaluatieverslag opgemaakt. In dit verslag worden de observaties, behandeling en de resultaten in vermeld.

Zonder terugbetaling:

De meeste behandelingen van een ergotherapeut  vallen nog niet binnen de terugbetaling van het RIZIV.
Volgende tarieven worden gehanteerd wanneer geen terugbetaling wordt voorzien:

Kennismakingsgesprek: kosteloos
Intake (+/- 60 minuten): 40 euro
Behandeling 60min: 30 euro

De therapiesessies kunnen doorgaan op verplaatsing (bij u thuis) ofwel in de praktijkruimte. Wanneer de therapie op verplaatsing wordt gegeven worden dan wel verplaatsingskosten aangerekend.

Met terugbetaling:

Voorwaarden voor terugbetaling:

– De cliënt heeft een volledig programma afgerond in een revalidatiecentrum erkend door het RIZIV.
– Ergotherapie wordt uitgevoerd in de normale leefomgeving van de cliënt.
– Op voorschrift van de revalidatiearts.

Volgende tarieven worden gehanteerd wanneer er een terugbetaling wordt voorzien:
Honoraria voor ergotherapeuten die door het RIZIV erkend zijn.

RIZIV-nummer: 650 65053148