Multicurae

Brenda Van Leeuwe - Ergotherapie

  • Brenda Van Leeuwe
  • 06/04/1993
  • 0473 41 10 03
  • brendavanleeuwe@multicurae.be

Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder!

Hallo, ik ben Brenda. In 2014 studeerde ik af als ergotherapeute aan de Artevelde Hogeschool te Gent. Ondertussen had ik reeds ervaring opgedaan in de ouderenzorg. Deze ervaring deed ik vooral op in woonzorgcentra en geriatriediensten.

Ik wil jou graag meenemen naar 2011. In dit jaar deed ik mijn eerste stage als ergotherapeute in de psychogeriatrie (een afdeling voor ouderen met een psychiatrische of neurodegeneratieve aandoening). Destijds was ik ervan overtuigd dat ik enkel met kinderen wilde werken. Deze stage heeft mij enerzijds geleerd wat ik als ergotherapeute kan betekenen voor ouderen met depressieve klachten, maar anderzijds heeft het mij ook geleerd om mijn blik te verruimen. Op die manier heb ik mijn liefde voor het helpen, ondersteunen en bijstaan van senioren ontdekt.

De volgende jaren koos ik steevast voor stageplaatsen met als doelgroep ‘ouderen’. Ook mijn bachelorproef in het derde jaar ergotherapie stond in het teken van deze doelgroep. Ik ontwikkelde samen met een medestudent een valpreventiespel voor ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven. Dit spel kan je tot op heden huren bij Kronkels (uitleencentrum ergotherapie Artevelde Hogeschool) met de naam: BOX-TO-GO!

Nadat ik was afgestudeerd als ergotherapeute ging ik aan de slag in een woonzorgcentrum. Mijn passie groeide steeds verder. Omdat ik een gedreven persoon ben, ging ik op zoek naar nieuwe uitdagingen binnen AZ Alma. In maart 2017 ging ik er aan de slag als ergotherapeute in het Multidisciplinair Pijncentrum en op een neurologische revalidatiedienst. Mijn tweede passie ontstond in het pijncentrum: chronische pijnklachten.

Zowel vanuit het woonzorgcentrum (voornamelijk kortverblijf) als het ziekenhuis merk ik dat de nood aan ergotherapie aan huis groot is. Leren omgaan met hulpmiddelen, valpreventiescreening, terug zichzelf leren wassen of aankleden, kortom alle activiteiten van het dagelijks leven. Ook voor mensen met chronische pijnklachten kan ergotherapie een grote meerwaarde betekenen: grenzen leren stellen, energie leren managen (balans tussen belasting en belastbaarheid) of het aanpakken van slaapproblemen. Handvaten worden binnen de revalidatiesetting aangereikt, maar de toepassing hiervan binnen de thuissituatie of dagelijks leven verloopt vaak moeilijk.

Door mijn ervaring op een neurologische revalidatiedienst heb ik ondertussen kennis kunnen opdoen inzake hulpmiddelen en woningaanpassing. Ik ben lid van het VAPH multidisciplinair team van het revalidatiecentrum AZ Alma.

Passie

Naast de twee passies die ik reeds heb beschreven (senioren en chronische pijnklachten) wil ik graag meegeven dat mijn passie echt wel bij de zorg voor anderen ligt. Mensen helpen met iets groots bv. een woningaanpassing of hulpmiddelen aanreiken, en met iets kleins bv. een gesprek of ondersteunen. Mijn doel is om zoveel mogelijk mensen te helpen een zelfstandig en kwaliteitsvol leven uit te bouwen!

 

Specialisaties

– Senioren: valpreventie & dementie
– Hulpmiddelenadvies & -training
– Woningaanpassing
– Chronische pijnklachten
 
 

Bijscholingen

– Gedragsverandering na NAH (niet-aangeboren hersenletsel)
– Ergotherapie en chronische pijn: what’s new?
– Grip op chronische pijn en vermoeidheid
– De taak van de ergotherapeut binnen de ouderenzorg, een snel evoluerende uitdaging
– Vallen en Parkinson: ergotherapie en valpreventie, ergotherapie en ziekte van Parkinson
– Ergotherapie bij geronto-orthopedische problemen
– Jouw huis, een veilige thuis
– Grenzen aan de thuiszorg

Bachelorproef 
Vallen, opstaan en weer doorgaan – opstellen van een ergotherapeutisch behandelprogramma in functie van valangst bij ouderen in een woonzorgcentrum.