Multicurae

PSYCHOLOGIE

De psycholoog binnen deze praktijk is Lien. Zij is een erkend psycholoog en is verantwoordelijk voor de therapie bij jongeren en volwassenen.

 
 
 
 

Tijdens de therapie wordt hoofdzakelijk de taal als middel gehanteerd. Maar ook door het werken via je lichaam; door het maken van een tekening, het werken met klei, het oefenen van situaties of het uitbeelden van rollen… kunnen we een zicht krijgen op de uitdagingen, verlangens en mogelijkheden binnen jouw leven. 

Binnen onze praktijk is het van belang een gevoel van veiligheid te creëren, waar je vrij bent om te praten en waar alles kan/mag uitgesproken worden. Iedere persoon is anders, heeft een eigen verhaal, geschiedenis, omgeving, etc. Daarom is het belangrijk om op jouw eigen tempo aan de slag te gaan. 

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen zijn welkom in onze praktijk. We werken vanuit een kortdurend oplossingsgericht kader. Dit wil zeggen dat we steeds vertrekken vanuit jouw doelen, met jouw krachten en mogelijkheden. Samen gaan we op zoek welke deze (kunnen) zijn en hoe we jouw manier van kijken en doen kunnen vergroten.  

Minderjarige cliënten hebben toestemming nodig van beide ouders vooraleer therapie kan worden opgestart. 

 
 

Er wordt steeds gestart met een kennismakingsgesprek. Dit is belangrijk om te achterhalen waarom je op gesprek komt, wat je verwachtingen zijn en met welke vragen je zit. Dit gebeurt binnen een veilige context met beroepsgeheim. Tijdens dit gesprek wordt ook verder informatie gegeven over de manier van werken.

Toen ik enkele jaren één van de eerste jongeren binnen TEJO (Therapeuten voor Jongeren) vroeg wat haar tot bij mij bracht, zei ze: “ik wil leren VEERDENKEN”. Ik vond dit zo een mooie beschrijving, die voor mij de verschillende aspecten van mijn werk omvat dat ik besloot mijn zelfstandig aanbod hieraan vast te hangen.

DE VEER als een pluim die met mildheid naar jezelf kijkt, dankbaar in de wereld staat en gericht is op een positief toekomstperspectief. 

Onbewust gaan we wat we denken over onszelf, wat anderen over ons zeggen, wat we denken dat anderen over ons denken of verwachten, … vast zetten in ons brein. Er ontstaan snelwegen in ons hoofd, die bij de interpretatie van een half woord of daad ertoe leiden dat we op een automatische manier reageren. Voor we het weten komen we in patronen terecht, waardoor we vaak in dezelfde situaties terechtkomen, … Hierdoor komen we op een gegeven moment vast te zitten in ons denken en doen. Via oplossingsgerichte gesprekstechnieken ga ik samen met jou op zoek waar je naar toe wil en wat je daar zelf in kan doen. Met behulp van opdrachten en observaties krijg je meer inzicht in jezelf, je eigen denken, voelen en handelen en kunnen we die samen gaan uitdagen, zodat je stilaan meer wordt wie je zelf wil zijn en handelt op een manier die je zelf prettig vindt. 

Hierbij sta ik stil bij je krachten en kwaliteiten en focus ik op hoe je verbindend met jezelf en de ander kan omgaan. 

_VEERKRACHT: flexibel omgaan met stress en uitdagingen. 

Iedereen reageert verschillend op eenzelfde situatie. De één lijkt te kunnen blijven doorgaan, terwijl de ander de spanning al voelt stijgen voor een uitdagende situatie plaatsvindt. De ene ‘veert’ telkens terug op, terwijl bij de andere alle stress zich lijkt op te stapelen en de veer doorweegt. Het positieve is dat een veer dynamisch is, en je kan leren omgaan met deze uitdagende situaties!  Of je nu eerder afwachtend, ontwijkend bent, of anderzijds eerder defensief en in de aanval; veerkracht kan je trainen! Via dramatechnieken en lichaamsoefeningen gaan we samen op zoek hoe je op een effectievere manier kunt omgaan met uitdagende situaties. Dit kan zowel individueel als in groep (op termijn). 

_VEERPONT: flexibel omgaan met uitdagend gedrag van je kinderen. 

Tijdens mijn jarenlange werk als contextbegeleider ifv Positieve Heroriëntering ben ik mij gaan specialiseren in de rol van ouders bij kinderen en jongeren met uitdagend gedrag. Hierbij biedt het gedachtengoed van Nieuwe Autoriteit concrete handvaten. Hoe kun je als ouder een krachtige veerpont zijn voor je kinderen, die hun eigen proces in de woeste oceaan lopen. Hoe kun je zelf in je kracht staan, jezelf onder controle houden en duidelijk communiceren? Zodat je kinderen kunnen terugkomen in een veilige haven, kunnen bijtanken en zich geliefd voelen. Dit kan zowel individueel, in groep (op termijn), of samen met je gezin.

 
 

De betaling gebeurt na het beëindigen van de consultatie. De richtprijs is €55. Op het einde van de sessie wordt de volgende afspraak vastgelegd.

Een sessie duurt doorgaans 55 minuten.

852121650