Multicurae

Jolien Borghijs - Logopediste

Als iets niet lukt, heb je niet gefaald maar wel geleerd.

De keuze om logopedie te gaan studeren ging bij mij heel vlot. Ik ben geïnteresseerd in alles wat met taal te maken heeft, maar heb ook veel energie en hou ervan om met mensen in contact te komen. Deze opleiding bood dan ook het perfecte evenwicht: theorie waar ik me in kon verdiepen en praktijklessen waarin mijn actieve zelve de bovenhand nam.

Na het doorlopen van de stageperiodes, merkte ik dat ik de juiste keuze had gemaakt. Tijdens de opleiding kwam het onderwerp ‘gehoor’ ook aan bod. Ik vond de invloed van gehoor op verschillende aspecten heel interessant, dit heeft me dan ook geprikkeld om ook mijn diploma als Audiologe te behalen.

Wanneer er wordt gevraagd om mij te beschrijven, komen volgende woorden meestal aan bod: enthousiasme, energie en doorzettingsvermogen. Tijdens de therapiesessies zal ik er alles aan doen om deze kenmerken te benutten en samen met de cliënt stap voor stap te groeien.

Bijscholingen

2016: Spreken met Ondersteuning van Gebaren

2018: Healthy Hearing programma Special Olympics

2018: IPAB: intensive programme on audiology across borders

2019: Interculturele competenties (UCOS: Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking)